Python - barevný text v terminálu


27. 06. 2016 |

Hodí se pokud je potřeba od sebe odlišit text, který vypisuje nějaký skript. Mělo by fungovat na všech UNIX systémech i na Win, pokud se povolí ANSI.SYS.

class colors():
  # Režimy textu
  ENDC   = '\033[0m'
  BOLD   = '\033[1m'
  UNDERLINE = '\033[4m'
  INVERSE  = '\033[7m'

  # Barvy
  ORANGE  = '\033[93m'
  BLACK   = '\033[0;30m'
  BLUE   = '\033[0;34m'
  GREEN   = '\033[0;32m'
  CYAN   = '\033[0;36m'
  RED    = '\033[0;31m'
  PURPLE  = '\033[0;35m'
  BROWN   = '\033[0;33m'
  LGRAY   = '\033[0;37m'
  DGRAY   = '\033[1;30m'
  LBLUE   = '\033[1;34m'
  LGREEN  = '\033[1;32m'
  LCYAN   = '\033[1;36m'
  LRED   = '\033[1;31m'
  LPURPLE  = '\033[1;35m'
  YELLOW  = '\033[1;33m'
  WHITE   = '\033[1;37m'

Barvy a režimy textu lze kombinovat, například následující příkaz vypíše červený podtrhnutý text:

>>>print colors.RED + colors.UNDERLINE + 'hello world' + colors.ENDC

Poznámka: na konci řetězce je potřeba přidat ukončovací řetězec "colors.ENDC", jinak se obarví všechno až dokonce výpisu.